TIN TỨC CÔNG TY

  • Thời gian đăng: 16-11-2020

    Kết thúc Hội chợ Quà tặng và Văn phòng phẩm Quốc tế Trung Quốc lần thứ 17 (Hội chợ Văn phòng phẩm Ninh Ba) vào tháng 7 năm nay, chúng tôi thấy rằng đây là hội chợ văn phòng phẩm quy mô lớn đầu tiên trên thế giới kể từ khi dịch bùng phát, dữ liệu của các cuộc triển lãm khác nhau vẫn đạt một mức cao mới. Đồng thời, các ...Đọc thêm »

  • Thời gian đăng: 16-11-2020

    Từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 10, Hội chợ Triển lãm Hàng hóa Nhỏ (Tiêu chuẩn) Quốc tế Nghĩa Ô lần thứ 26 (sau đây được gọi là “Hội chợ Nghĩa Ô”) sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Nghĩa Ô. Được thành lập vào năm 1995, Hội chợ Nghĩa Ô là một trong ba triển lãm hàng hóa xuất khẩu lớn do Bộ ...Đọc thêm »

  • Thời gian đăng: 16-11-2020

    Cơ sở sản xuất văn phòng phẩm Ninghai ở Trung Quốc, khu trình diễn thương hiệu văn phòng phẩm Trung Quốc, cơ sở xuất khẩu văn phòng phẩm Trung Quốc, cơ sở thương hiệu văn phòng phẩm ở tỉnh Chiết Giang, cơ sở sản xuất văn phòng phẩm Ninh Ba, hơn 500 doanh nghiệp sản xuất văn phòng phẩm, văn phòng phẩm, giá trị sản lượng hàng năm trên 20 bi ...Đọc thêm »